Hefboom handelen en reflecteren

Als professional willen we kritisch reflecteren op onze eigen percepties, veralgemeningen, vooroordelen. We willen in de spiegel kijken, ons referentiekader in vraag stellen en aanpakken ons handelen om te buigen.

Hieronder vind je materiaal, reflectiemethodes, inzichten, ideeën, interviews, onderzoeksresultaten, tools … die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom handelen en reflecteren
terug naar overzicht

Videocoaching: coachen met een camera

Videocoaching is een ideaal middel voor zelfreflectie en professionalisering. Confronterend, deugddoend en erg leerrijk. Kijk hoe leraren Anniek en Maaike dit ervaren.

En hoe start je als coach met videocoaching? Lees ook de handleiding.

VerBEELDing

Van wie? Arteveldehogeschool bachelor PJK en OKO 
Voor wie? kinderopvang, kleuteronderwijs, lerarenopleiding

Inhoud: 

Reflectie over interactie via videocoaching werkt! De gedeelde ambitie is een rijke ont-wikkeling en ont-plooiing voor kinderen. Videocoaching als motor om de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen te observeren, om de begeleider-kind interactie in beeld te brengen vanuit het perspectief van de kinderen, om professionals te coachen met aandacht voor sterktes en groeikansen in de interactie. Beelden uit de eigen praktijk concretiseren dit proces.

Meer info: https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/home/

Wanda

Door wie? Arteveldehogeschool Pedagogie van het jonge kind en VBJK

Voor wie? kinderopvang, schoolteams, studentengroepen in de lerarenopleiding

Inhoud: 

Werken met kinderen, ouders en gezinnen, dat verwondert en raakt je. En soms is het ronduit moeilijk. Vaak ontbreekt de tijd om stil te staan en handel je snel. Met Wanda (Waarderen, Analyseren, Daden) reageer je niet onmiddellijk, maar zet je eerst een stap achteruit. Het is een methodiek om in groep je praktijk te onderzoeken en te optimaliseren. Wanda staat letterlijk voor Waarderen, Analyseren, Daden. Wanda is een methodiek die het reflecteren in groep ondersteunt, op een waarderende manier. De focus ligt op het stimuleren van leren van elkaar, groepsreflectie en het verbinden van verschillende perspectieven op praktijksituaties. Zo ontstaan vernieuwende inzichten en kan je bij individuen en organisaties veranderingen realiseren.

In het Wanda-pakket vertelt de handleiding hoe je waarderende praktijkanalyse om te beginnen kunt introduceren en nadien begeleiden. Je ontdekt de vijf bouwstenen van waarderende praktijkanalyse en de randvoorwaarden. Je krijgt zicht op de voorbereiding die nodig is, zicht op de terugkerende fasen van elke sessie en op de aspecten die je achteraf moet opvolgen. Ook de verschillende rollen van de analysebegeleider komen aan bod. De getuigenissen van deelnemers en begeleiders en enkele concrete casussen uit Wanda-sessies maken alles heel tastbaar. Je krijgt bovendien echt werkmateriaal! Het pakket bevat 7 Wanda-brillen, een affiche met het kernproces, een affiche met werkafspraken, een werkschriftje, 9 vragenkaarten, een deelnemerskaart, 8 toen-nu-dan schijven en een spiekfolder voor de analysebegeleider.

Meer info: 

http://projecten.arteveldehogeschool.be/wanda/

https://vbjk.be/nl/publicaties/wanda 

ProuD!

Door wie? Arteveldehogeschool PJK en OKO
Voor wie? kinderopvang, kleuteronderwijs, lerarenopleiding

Inhoud: 

Het is de bedoeling om het reflectief collegiaal leren te ondersteunen gebaseerd op pedagogische documentatie en met oog op professionele groei.

Meer info: http://www.arteveldehogeschool.be/proud/home/

Klaspop helpt om over armoede te praten

Steeds meer scholen in Vlaanderen zien de armoede bij hun leerlingen toenemen. Vaak gaat het om ‘nieuwe armen’: gezinnen die hun levensstijl drastisch moeten aanpassen na een scheiding of werkloosheid. “Omdat ze zich schamen om elders hulp te zoeken, is de school voor hen meestal het eerste vangnet”, zegt directeur Erna De Roeck van d’Oefenschool in Blankenberge.

We stereotyperen dat het een lieve lust is. Dat is een feit.

Dit betekent ook dat kleuter- en lagere schoolleerkrachten als belangrijke ‘influencers’ een verschil kunnen maken, zeker tot 12 jaar (daarna ook, maar dan is het nog lastiger). En dat schept perspectieven. Deze twee zaken zijn bijvoorbeeld van essentieel belang om vooroordelen bij kinderen aan te pakken, volgens Gaias e.a. (2018): gesprekken voeren en een divers boeken- en materialenaanbod.

Reflect to act

'Reflect to act' heeft als doelstelling om het reflectief vermogen van toekomstige leerkrachten m.b.t. het omgaan met identiteit, stereotypes, kansen ... vanuit een kinderrechtenkader te versterken. Dit pakket bevordert de bereidheid en vaardigheid van toekomstige leerkrachten om zichzelf in vraag te stellen in verband met deze thema’s.
'Reflect to act' is een project van UCLL (University College Leuven Limburg) Lerarenopleiding in samenwerking met UNICEF België. https://reflecttoact.unicef.be/

"Let op voor onbewuste discriminatie", Els Consuegra VUB

Duurzame diversiteit. Over identiteit, kruispuntdenken en opletten voor onbewuste discriminatie. Bekijk zeker deze video van Klasse.

terug naar overzicht