Hefboom denk- en onderzoekstimulerende interacties

Kinderen ontdekken, experimenteren, denken, associëren in dialoog met kinderen en professionals. We kunnen kinderen prikkelen om op onderzoek te gaan, probleemoplossend en flexibel te denken. We kunnen hen ook doen groeien in zelfsturing en zelfstandigheid, leren plannen …

Hieronder vind je materiaal, inzichten, ideeën, interviews, onderzoeksresultaten, tools … die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom denk- en onderzoekstimulerende interacties
terug naar overzicht

Hoe werk je aan ‘executieve functies’ in de klas?

Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Docent kleuteronderwijs Sanne Feryn zoekt het uit in de klas van juf Jelke. Hoe werkt zij aan het werkgeheugen van kinderen, hun emoties en impulsen en hun aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties?

Executieve functies spelen sleutelrol voor kansarme leerlingen

“Leraren voelen zich vaak machteloos tegenover kinderarmoede. Toch kunnen ze het leren en leven van kinderen in armoede duurzaam verbeteren: door hun executieve functies (EF) te stimuleren.” Dat zeggen docent kleuteronderwijs Sanne Feryn en prof. orthopedagogiek Dieter Baeyens. De kleuterjuf krijgt de glansrol.

Zet je EF-bril op - Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters

Door wie? Odisee Aalst
Voor wie? leerkracht, lerarenopleider

Inhoud: 

Zet je EF-bril op is een inspiratiebundel om cognitieve vaardigheden te ondersteunen bij kleuters met als doel gelijke kansen te geven voor elk kind. Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die doelgerichte gedachten, acties en gevoelens mogelijk maken. Deze functies zijn van groot belang voor huidige en toekomstige schoolprestaties. Zet je EF-bril op bestaat uit een boek en didactisch materiaal (posters, spelkaartjes...).

'Zet je EF-bril op heb ik in één keer uitgelezen. Het boek is heel mooi en speels vormgegeven, ziet er overzichtelijk uit en bevat afwisselend interessante weetjes en praktische informatie. Het boek leest fijn en moeilijke termen worden in duidelijke taal uitgelegd. Dit is het meest verhelderende boek over executieve functies dat ik tot nu toe gelezen heb. Na het lezen ervan heb ik ook meteen zin om aan de slag te gaan. Ik heb zoveel informatie en tips gekregen waar ik wat mee kan dat ik klaar ben om aan de slag te gaan met het versterken van de executieve functies in de kleutergroep!' - Juf Anke Van Boxmeer

Meer info: 

Meer info over executieve functies? Surf naar www.EF-bril.be Je vindt er ook filmpjes en achtergrondinfo.

Wil je graag een opleiding volgen? Surf naar http://www.ef-bril.be/workshops of https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming/opleiding/38964 

Als je meer tekst over EF zelf zou willen integreren dan is het onderstaande van Klasse wellicht ene goede basis.
https://www.klasse.be/79525/boost-executieve-functies-tegen-kinderarmoede-11-tips/ 

Rust in je kleuterklas

Stressbestrijders voor de rusthoek in je kleuterklas
‘Zoem als een bij, spring als een kikker of knijp in de stressbal.’ Is een kleuter boos of onrustig? Klik, print en hou het zen: deze kaartjes leren kinderen zélf weer kalm te worden.

https://www.klasse.be/140046/stressbestrijders-voor-de-rusthoek-in-je-kleuterklas/ 

En blogbericht op kleutergewijs: 'op het rustbankje word je baas over jouw emoties' https://kleutergewijs.wordpress.com/2018/12/03/op-het-rustbankje-word-je-baas-over-jouw-emoties/?fbclid=IwAR2JhiwiNXYp7yjFT2EFtx_-IUk3LHHgcxlGdkUqEsTYHRABs5aOsP6iDwA

Zintuigkaartjes helpen je kleuters hun aandacht te richten

In de video van juf Jelke zie je hoe ze werkt aan zelfsturende vaardigheden. Deze zintuigkaartjes helpen je kleuters de aandacht te richten: 

https://www.klasse.be/140034/zintuigkaartjes-kleuters-aandacht-richten-executieve-functies/

MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Met het zelfevaluatie-instrument kan je in je kinderopvang zelf de pedagogische kwaliteit bekijken en verbeteren (educatieve ondersteuning).

Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen: een uniform systeem om de pedagogische kwaliteit in de hele kinderopvang te meten, te monitoren en te bevorderen. Dit project heet MeMoQ en gebeurde in overleg met Zorginspectie, de kinderopvangsector, opleidings- en vormingsorganisaties, ouders en experten.

Pedagogisch documenteren

Door wie? VBJK
Voor wie? kinderopvang, scholen, lerarenopleiding

Inhoud: 

Pedagogisch documenteren is een methodiek overgewaaid uit Noord-Italië. Het helpt je om voor projecten en activiteiten te vertrekken vanuit de interesses van de kinderen zelf. Wat observeer je? Wat houdt hen bezig en hoe kun je daarop inspelen? Je voegt prikkels toe en komt samen met de kinderen tot een project dat je vastlegt in woord en beeld. Zo kun je dit presenteren of ‘teruggeven’ aan de kinderen, de ouders, het team en de buurt. Op die manier wordt pedagogisch documenteren ook een middel om te communiceren en te reflecteren.

Meer info: 

https://vbjk.be/nl/publicaties/documenteren-voor-jonge-kinderen

terug naar overzicht