Hefboom Basishouding

We verwoorden enkele belangrijke waarden die zin geven aan ons handelen en reflecteren: respect, openheid, flexibiliteit, luisterbereidheid en een onmetelijk geloof in de groeikansen van alle kinderen. Een waarderende grondhouding en een ‘groene’ taal zijn cruciaal.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom Basishouding
terug naar overzicht
terug naar overzicht