Hefboom Omgaan met diversiteit

 Diversiteit en verscheidenheid is de norm in de huidige samenleving. Dat als een bron en een verrijking zien en benutten, kun je leren.

Hieronder vind je materiaal, inzichten, ideeën, interviews, onderzoeksresultaten, tools … die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom Omgaan met diversiteit
terug naar overzicht

DIVA: DIVersiteit in Actie

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s.

Zet diversiteit om in actie in de lerarenopleiding, in je (stage)klas of op school via de oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden die je op Diva vindt!

De blik van de Yeti, Michel Vandenbroeck

Door wie? VBKJ
Voor wie? kinderopvang, scholen, lerarenopleiding

Inhoud:

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen.

Dit boek neemt je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels zoals Kuifje in Tibet, langs onderzoeksresultaten en praktijkverhalen uit binnen- en buitenland. Gaandeweg krijg je nieuwe inzichten over opvoeden in diversiteit. Tegelijk reikt dit boek ideeën aan om dit in jouw organisatie concreet aan te pakken.

Dit boek toont professionals niet alleen hoé je kunt opvoeden met respect voor diversiteit, maar ook hoe belangrijk dit is. Iedereen heeft er baat bij dat mensen respectvol met elkaar kunnen samenleven, we moeten kinderen daarin begeleiden en ondersteunen. Kinderopvang en school en alle andere organisaties waar jonge kinderen met hun gezin komen, hebben daarin een cruciale rol.

Meer info: https://vbjk.be/nl/publicaties/blik-van-de-yeti 

Kwaliteitsvolle en empowerende dienstverlening: een visie op werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

Werken met kansarme en/of allochtone gezinnen en goed afgestemd inspelen op hun ondersteuningsvragen is niet altijd eenvoudig. Kind en Gezin zoekt voortdurend naar manieren om de toegang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen tot de dienstverlening te vergemakkelijken. Kind en Gezin wil ook de ondersteuning beter laten aansluiten op de vragen van gezinnen. Het gaat dan zowel om het begrijpen van gezinnen vanuit hun perspectief als om het inzetten van meer specifieke ondersteuningsvormen (opvoedingsondersteuning, bemiddelen en begeleid doorverwijzen, …).

Dit draaiboek biedt een kader om te kijken naar het kwaliteitsgericht werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Tegelijk wil het een houvast geven om dit in de dagdagelijkse praktijk om te zetten. Achteraan vind je een lijst van 6 armoedecriteria die ook terugkomen in de jaarlijkse rapporten ‘Kind in Vlaanderen’ (zie xxx link naar KiV)

Meer info: https://www.kindengezin.be/img/Visietekst-werken-met-MKG.pdf 

Gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit: zin verlenen aan praktijk

Door wie? Kind en Gezin, VBJK 

Voor wie? kinderopvang

Inhoud: 

DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) is een netwerk van Europese organisaties. Ze streven hetzelfde doel na: diversiteit een plaats geven in kinderopvang, opvoeding en training. De missie en doelen van het netwerk werden vertaald naar 6 principes als houvast voor voorzieningen voor jonge kinderen. Deze brochure is een kennismaking met deze principes. Dit document wil in de eerste plaats een aanzet tot dialoog zijn.

Meer info: www.vbjk.be (xxx maar brochure niet direct te vinden op de vbjk-site?!)

Inclusieve opvang

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. De opvang kan hiervoor subsidies toegekend krijgen en zich laten begeleiden door een Centrum inclusieve kinderopvang.

Meer info:

Welke visie hanteren we? Welke concrete handvaten kunnen we aanreiken? Die vind je in onderstaande links. https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/inclusieve-opvang/#Visie-en-beleid 

Handleiding ‘‘Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften’, VBJK, 2007: https://vbjk.be/files/attachments/.827/handleiding_Inclusie_van_kinderen_met_specifieke_zorgbehoeften.pdf 

Vlaamse klassen worden superdivers, Dirk Geldof

Over superdiversiteit, armoede, meertaligheid.

Bekijk zeker deze video van Klasse. 

terug naar overzicht