Leren van en met elkaar om krachtige leraren te vormen in het omgaan met kansarmoede en ongelijkheid in de onderwijspraktijk

Ben je lerarenopleider, pedagogisch begeleider,  leraar/coördinator/directie in een basisschool? Wil je meer te weten komen over kwaliteitsvolle interacties, kansarmoede, diversiteit, een sterke overgang van kinderopvang naar kleuterklas naar eerste leerjaar of over professionele leergemeenschappen? Sluit dan aan bij het Vlaanderen-brede vervolgtraject van Kleine Kinderen Grote Kansen. We organiseren 4 lerende netwerken in Brussel: op 12 november 2019, 18 februari 2020, 21 april 2020 en afsluit op 5 oktober 2020. Je kunt ervoor kiezen om het hele traject te volgen, maar je bent ook welkom voor een deel van het traject. Zet jij mee je schouders onder onze maatschappelijke missie? Samen naar meer sociale gelijkheid!

banner bij Leren van en met elkaar om krachtige leraren te vormen in het omgaan met kansarmoede en ongelijkheid in de onderwijspraktijk
terug naar overzicht

Tweede lerend netwerk van 18 februari 2020

Samen naar meer sociale gelijkheid: sterke transities in krachtige leeromgevingen 

Locatie: Odisee Brussel, Warmoesberg, HERMESGEBOUW, lokaal 5201 (er zal ook een bord buiten staan)

Schrijf je via deze link in voor het tweede lerend netwerk

Ben je benieuwd naar het programma? 

Meer informatie over de sessies kan je hier vinden:

Warme en inclusieve transities in het Vlaams (kleuter)onderwijs: de mythe van individuele schoolrijpheid doorprikt – dr. Katrien Van Laere (VBJK & UGent)

Zorgeloos naar de kleuterschool: wat kan de kinderopvang en de school hierin betekenen? – Jan De Mets (SDL), dr. Katrien Van Laere (VBJK, UGent), Kris Vandenbroeck (Basisschool Vierwinden, Sint-Jans-Molenbeek) en Lut Bracke (Kinderdagverblijf De Kereltjes, Stad Gent)

Samen professionaliseren: een springplank voor inclusieve competentiegroei – Marijke Wilssens (projectmedewerker Potential, Power to teach all)

“Ik wil weten wat mijn kindje doet in de klas!” Inzetten op participatie van laaggeletterde, anderstalige ouders – Annemie Van Beirendonck (CVO Encora & Kaap, Algemeen Onderwijsnetwerk Antwerpen) en dr. Carolien Frijns (Arteveldehogeschool & KU Leuven, auteur De vliegtuigklas)

Voorstelling rapport kleuterparticipatie met bijzondere aandacht voor
kwaliteitsvolle interactie – Cris Hens en
Mathias Chlarie, onderwijsinspecteurs basisonderwijs 

Inclusie door de ogen van kinderen en ouders – Marijke Wilssens (projectmedewerker Potenial, Power to teach all)

terug naar overzicht