Verbindende concepten

Naast de 7 hefbomen rond Kwaliteitsvolle Interacties en Beeldvorming zijn ook andere elementen van belang wanneer we kinderen de volle ontwikkelingskansen willen geven. Het zijn als het ware noodzakelijke voorwaarden. Deze concepten zorgen voor ‘verbinding’ tussen de hefbomen.

1 – Basishouding als begeleider van kinderen

2 – Partnerschappen met ouders, buurt, welzijn, …

3 – Krachtige leef- en leeromgeving

4 – Omgaan met diversiteit