Hefboom Krachtige leef- en leeromgeving

In een krachtige en kwaliteitsvolle leef- en leerromgeving is er aandacht voor een veilig en positief klimaat, voor betekenisvolle prikkels en taken, voor veel interactie, voor een evenwicht in zorg en leren.

 Hieronder vind je ideeën die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom Krachtige leef- en leeromgeving
terug naar overzicht

Opzet van teamprofessionalisering

Door wie? Karel de Grote hogeschool Bachelor kleuteronderwijs
Voor wie? lerarenopleider

Inhoud: Kader tot het design van een professionalisering van een onderwijsteam.

Meer info: https://www.kdg.be/effectieve-teamprofessionalisering#leesmethode 

STEM als hefboom voor de totale ontwikkeling van kinderen

Door wie? VIVES Zuid campus Kortrijk
Voor wie? leraren, directies, lerarenopleiders

Inhoud: 

Via de leergemeenschap STEM+ werd ingezet op het toegankelijk maken van STEM-onderwijs voor alle kinderen in de basisschool. Tegelijkertijd werd STEM-onderwijs benaderd als hefboom voor hun totale ontwikkeling. Tijdens de leergemeenschap ontmoetten diverse actoren elkaar met een hart voor STEM-onderwijs en gelijke kansen: lerarenopleiders, leraren, directies, medewerkers van vzw’s, onderzoekers, pedagogisch begeleiders, … Expertise werd gedeeld in de vorm van getuigenissen, praktijkverhalen, onderzoeksresultaten, … De verslaggeving hiervan is terug te vinden in de documentenbibliotheek op de website van de leergemeenschap www.stembasis.be. Op de website zijn ook zes sleutels terug te vinden die kunnen beschouwd worden als de ‘gemene delers’ van de verschillende sessies. Op die manier geven de sleutels zes voorwaarden weer voor waardevol STEM-onderwijs voor alle kinderen in de basisschool.

Meer info: www.stembasis.be 

terug naar overzicht